Thursday, September 06, 2007

Lõpuks ometi - informaatikanõukogu töötab jälle!

Kas mäletate veel, et Eesti Vabariigis on moodustati 1996. aastal Vabariigi Valitsuse määrusega Informaatikanõukogu, mille eesmärgiks on:

- Eesti Vabariigi informatiseerimise üldaluste ja strateegia koostamise alaste ettepanekute väljatöötamine;
- informaatika ja infotehnoloogia valdkonda reguleerivate õigusaktide eelnõude läbivaatamine ja nende kohta arvamuste andmine;
- Vabariigi Valitsuse nõustamine informaatika arenduskavade elluviimise küsimustes, arvestades Euroopa Liiduga integreerumise vajadust;
- riigi infosüsteemide arengukavade läbivaatamine.

Informaatikanõukogu kogunes viimati 26. novembril 2004. Eelmise majandus- ja kommunikatsiooniministri jaoks ei olnud infotehnoloogia oluline teema ja seega ei kutsutud tema ametiaja jooksul Informaatikanõukogu kordagi kokku.

Ega viimaste aastate jooksul keegi enam nagu ei lootnud ka enam, et Informaatikanõukogu kui Vabariigi Valitsuse nõustaja IT küsimustes üldse kunagi kokku veel kutsutakse.

Aga võta näpust, Juhan Parts viis 5. juulil 2007 Vabariigi Valitsusse korralduse eelnõu, millega muudeti esmalt Informaatikanõukogu koosseisu.

Informaatikanõukogu komisjoni uuteks liikmeteks nimetati Hannes Astok, Teet Jagomägi, Alar Karis, Tõnis Lukas, Tarmo Pajumets, Margus Püüa, Vallo Reimaa, Ain Rasva, Sten Tamkivi.

Komisjoni koosseisust arvati välja Jaak Aaviksoo, Tõnu Liik, Allan Martinson ja Rein Rebane.

Kogu Informaatikanõukogu koosseis on toodud siin.

25. septembril koguneb Informaatikanõukogu muudetud koosseisus siis jälle üle 3 aasta.

Ühena olulistest teemadest on Informaatikanõukogu laual “Eesti infoühiskonna arengukava 2013 rakendusplaani 2007-2008" kinnitamine. Tegemist on kavaga, mis paneb paika ja kirjeldab milliste IT arendusprojektidega Eesti riik lähiaastatel tegeleb ja millistesse valdkondadesse/lahendustesse investeeritakse struktuurfondide (SF) raha.

Igatahes jõudu ja JÄRJEPIDEVUST juhan Parts'le Informaatikanõukogu ettepanekute ja ideede elluviimisel.

1 comment:

Peeter Mavet said...

Jõudu tarvis :-)

Tõele au andes tuleb siiski mainida, et eelmisel ministril mingid plaanid Informaatikanõukoguga olid - vähemasti oli koosseisu muutmine mille hulka kuulus ka minu kaasamine üks esimesi liigutusi tema valitsemisajal. Või olin ma ohutu asendusliige kellelegi probleemsemale? Ei leia üle-eelmist nimekirja...