Monday, March 30, 2015

Eesti parimad mobiilirakendused 2015 - veel on võimalus kandideerida
Mobile Summit Estonia 2015 raames valitakse mai alguses välja Eesti parimad mobiilirakendused järgnevates kategooriates:

  • Haridus ja kultuur
  • Meelelahutus
  • Mängud
  • Tervis ja sport
  • Äri ja kaubandus
Konkursile on oodatud kõik Eesti ettevõtete ja eraisikute loodud mobiilirakendused, samuti teiste rakendused, kui need on otseselt seotud Eestiga.

Konkursi eesmärk on tutvustada uuenduslikke ja kasulikke mobiilirakendusi ning tunnustada nende loojaid. Konkursil osalemine on hea võimalus oma mobiilirakenduse tutvustamiseks laiemale publikule (sh rahvusvaheliselt) ning tunnustuse kaudu tõsta teenuse usaldusväärsust kasutajate silmis. 

Kõigil kellel huvi oma mobiilirakendusega kanideerida Eesti Mobiiliauhindadele 2015, siis olete oodatud registreerima oma rakendusi siin. Taotluste esitamise tähtaeg saab läbi 12. aprilllil 2015.

Rutake seltsimehed!Rutake!

Friday, February 13, 2015

Mida meile järgmisteks aastateks lubatakse?

Taas kord on käes aeg, kus meid kõiki ujutatakse üle valimislubadustega - üks ilusam kui teine. Erakondade valimislubadused annavad kokku ühe korraliku raamatu mahu (üle 200 lehekülje).

100 kõige enam valimisplatvormides kasutatavat sõna on järgmised (välja on võetud suurem osa side- ja asesõnu; aluseks 7 erakonna platvormid)


Nende saja sõna pealt võiks ju õpilastel lasta luuletused ja laulud teha :-)

Koondasin ühte dokumenti kokku mida parteid lubavad IKT valdkonnas - vaatasin nii e-teenuste arendust, IKT haridust kui ka olulisemaid majandus- ja maksukeskkonna muudatuse lubadusi, mis IKT ettevõtteid võiksid puudutada.

Eks loe ise, kas ja millised lubatused Sind ja Sinu ettevõtet IKT valkdonnas puudutavad. Ehk aitab see Sul kergemini ka oma valikut langetada.

Valimislubaduste kokkuvõte asub siin.

Kellel huvi, siis eelmiste riigikogu valimiste lubadused asuvad siin: 2007, 2011

Thursday, March 08, 2012

IT sektori uus nägu: koostöö!

Eesti on aastaid toidetud legendi, et IT inimesed on introvertsed ning julgevad teiste inimestega suhelda ainult arvuti teel. Omavahelisest koostööst rääkimata. Suures osas pidas see legend 90-ndatel aastatel ka paika. Täna on infotehnoloogia valdkonna tegelik nägu väga kaugel sellest legendist.

Eesti IT sektori näiliselt rahuliku pinna all keeb tegelikkuses elu, millest enamus teiste majandusvaldkondade inimesi undki näha ei oska. Tagasihoidlikusest ja konservatiivsusest ei ole siin enam märkigi. Mis siis eristab Eesti IT sektorit teistest majandusharudest?

Kogemuste ja teadmiste jagamine – traditsioonilise arusaama järgi tuleb ettevõtte töötajale uute teadmiste õppimiseks saata nad tasulisele koolitusele või osta neile õppematerjale. Enamus ettevõtted koolitavad oma töötajad ka põhimõttel: las vana tegija koolitab noore jüngri välja. Hoidku jumal selle eest, et ettevõte peaks oma kogemusi jagama konkurendiga. IT ettevõtete hulgas on muutunud tavaks, et konkurendid vahetavad omavahel kogemusi– programmeerijad käivad koos ja tutvustavad üksteisele oma nippe ja trikke, tarkvara testijad arutavad koos kuidas väiksema vaevaga ja kiiremini leida üles vead infosüsteemides enne kui need tavakasutajani jõuavad jne.

Koostöö – enamasti teevad Eesti ettevõtted koostööd ainult siis kui nende äri ähvardab suur oht kas uue seadusepügala näol või üritab mõni uus firma nende turule siseneda. Infotehnoloogia sektoris algatavad konkurendid koos uusi arendusprojekte (e-kviitung, Demokeskus jne). Omavahel jagatakse infot Eestit külastavate potentsiaalsed välisklientide kohta ning viiakse neid mitmete IT firmade juurde, selle asemel, et väliskontakti ainult endale hoida.

Rahvusvaheline haare – palju on räägitud sellest, et Eesti ettevõtted peavad üksteist välisturgudel toetama. Millised majandussektorid on unistamisest kaugemale jõudnud!? IT sektori ettevõtjad/ettevõtted on üheskoos, läbi erinevate projektide ja ettevõtmiste, tõstnud Eesti firmade mainet ja usaldusväärsust välisturgudel. Olgu need siis rahvusvahelist tuntust kogunud Garage48 üritused või rahvusvaheliste valdkonna tipptaseme konverentside üheskoos korraldamine (ICGOV, Nordic Testing Days jt).

Kogusin kokku ülevaate Eesti IT sektori ühisprojektidest ja vabatahtlikest organisatsioonidest, mis kõik on alguse saanud ja tegutsevad VABATAHTLIKUSE alusel.

Selle loetelus on klubid ja projektid, mis võiksid olla eeskujuks ka teistele ettevõtetele ja inimestele, kes on täna veel passiivses kõrvalvaataja nii IT sektoris või väljaspool seda. Alltoodud ühinguid ja klubisid veavad inimesed kes teevad seda tööd OMA VABAST ajast ja enamasti TASUTA.

Lihtsalt seepärast, et nad usuvad - läbi koostöö on võimalik saavutada rohkem ja areneda kiiremini. Olgugi, et asjade koos tegemine ei ole iga kord lihtne on nende kõigi tööl oluline panus, et muuta Eesti paremaks paigaks, kus elada ja töötada.

Nende tegutsemises ja töö tulemustes ei ole grammigi vanast legendist – nende ettevõtmiste eestvedajad on loomas UUT LEGIENDI: IT sektoris on kõik võimalik – tule oma ideega, leia toetajad ja muuda maailma!


Jätkake samas vaimus, te olete teinud SUPER tööd!


Kui Sa tunned, et ka Sulle läheb korda ühe või teise projekti või ettevõtmise tegevus, siis võta alltoodud ettevõtmistega julgelt ühendust ning astu pardale. Kõik need organisatsioonid on avatud uutele ühinejatele, kes usuvad, et koos on võimalik rohkem saavutada.

Jaga alltoodud infot julgesti oma ettevõttes ja sõprade ringis – kindlasti on palju inimesi, kes ei ole kuulnudki, et Eestis tegutsevad klubid ja organisatsioonid, mille tegevus just nende huvidega kokku läheb!


P.S.1 Kui alltoodud nimekirjast on jäänud välja mõni IT valdkonnaga seotud vabatahtlik ettevõtmine, siis andke neist mulle palun teada. Täiendan nimekirja. Sama kehtib alltoodud info täiendamise ja täpsustamise kohta.

P.S.2 Sügisel toimuvale Visioonist Lahenduseni 2012 konverentsile on oodatud kõik IT valdkonnas tegutsevad klubid/organisatsioonid oma tegevust tutvustama ja uusi fänne leidma.

Nüüd aga tegijate juurde …

Agile Estonia
WWW: http://agile.ee/
Facebook: http://www.facebook.com/agile.ee
Twitter: http://twitter.com/#!/AgileEstonia
Liikmed: 144 liiget
Kontakt:
Asutatud: veebruaris 2010 toimus esimene Agile Saturday

Agile Estonia ühendab arendajaid, kes usuvad agiilsesse tarkvaraarendusse, kui kõige efektiivsemasse tarkvaraarenduse metoodikasse. Agile Estonia eesmärgiks on jagada kogemusi ja viia kokku arendajaid. Agile Estonia korraldab üritusi: Agile Dinners ja Agile Saturday seminarid.


Avatud Maakaardi Selts
WWW: http://maakaart.ee/
Facebook: http://www.facebook.com/Maakaart
Liikmeid: kodulehe info põhjal kümneid
Kontakt: info[ät]maakaart.ee
Asutatud: ?

MTÜ Avatud Maakaardi Selts on organisatsioon, mille tegevuse eesmärgiks on vaba geoinfo kogumine, korrastamine, talletamine ning levitamine. Avatud Maakaardi Selts teeb seda nii oma liikmete kui teiste asjast huvitatud isikute ja organisatsioonide ühise välitöö kui avalikest andmeallikaist pärit andmete koondamise kaudu. Kõik projekti raames kogutud andmed talletatakse globaalse projekti Openstreetmap raames ning on kõikidele soovijatele kättesaadavad vaba kasutust võimaldava litsentsi (Creative Commons Attribution Share-Alike v 2.0) alusel.

Avatud Maakaardi Selts on Openstreetmap Foundationi assotsieerunud liige.


DevClub.ee
WWW: http://devclub.ee/
Liikmeid:
Kontakt:
Asutatud: veebruaris 2011 toimus esimene DevClub’i üritus

Tarkvaraarendajate regulaarne kokkusaamine. Veebisaidil on üleval kõigi DevClub ürituste ettekanded – tõsiselt huvitavad teemad!


DevClub.eu
WWW: http://devclub.eu/
Liikmeid:
Kontakt:
Asutatud: märts 2008

Vene keeles toimuv tarkvaraarendajate regulaarne kokkusaamine (1x kuus). Veebisaidil on üleval DevClub.eu ürituste ettekanded. DevClub.eu on eestikeelse DevClub.ee klubi eelkäia.


Eesti IKT Demokeskus
WWW: http://e-estonia.com/
Twitter: http://twitter.com/#!/e_Estonia
Liikmeid: 20
Kontakt: info[ät]demoestonia.com
Asutatud: sügis 2008

Demokeskuse eesmärgis on koondada IT ja telekommunikatsiooni ettevõtteid, kes ekspordivad oma tooteid ja teenuseid väljas poole Eestit. Demokeskus tutvustab Eesti IKT ettevõtete lahendusi väljaspool Eestis ja Demokeskuse ruumides Tallinnas. Demokeskuse juures tegutseb ka IKT Ekspordiklaster.Eesti Infosüsteemide AudiitorÜhing
WWW: http://www.eisay.ee/
Liikmeid: 55
Kontakt: info[ät]eisay.ee
Asutatud:

Eesti Infosüsteemide audiitorühing on mittetulundusühing, mille eesmärgiks on toetada infosüsteemide audiitorlust ja propageerida infotehnoloogiaalaseid häid tavasid ning standardeid.

Maailmas on infosüsteemide audiitorite juhtivaks ühenduseks Infosüsteemide auditi ja juhtimise assotsiatsioon (ISACA, Information Systems Audit and Control Association). EISAÜ koosseisu kuulub ka ISACA Eesti haruühing.Eesti Infotehnoloogia ja Telekommunikatsiooni Liit
WWW: http://www.itl.ee/
Facebook: http://www.facebook.com/EestiITL
Liikmeid: 69
Kontakt: info[ät]itl.ee
Asutatud: 23. märtsil 2000

Eesti Infotehnoloogia ja Telekommunikatsiooni Liit (ametlik lühend ITL) on vabatahtlik organisatsioon, mille peaeesmärgiks on ühendada Eesti infotehnoloogia- ja telekommunikatsioonifirmasid, arendada nende koostööd Eesti suundumisel infoühiskonda, esindada ja kaitsta liikmesfirmade huvisid ning väljendada nende ühiseid seisukohti.

Põhilised tegevussuunad on info- ja kommunikatsioonitehnoloogia (IKT) valdkonna populariseerimine, erialase hariduse edendamine ja seadusandluse parandamine.


Eesti Interneti Kogukond
WWW: http://kogukond.org/
Facebook: http://www.facebook.com/EestiInternetiKogukond
Liikmeid: asutajaliikmeteks oli 22 eraisikut
Kontakt: juhatus[ät]kogukond.org
Asutatud: 7. oktoobril 2010.

Eesti Interneti Kogukond kasvas välja domeenireformi ümber tekkinud avalikust arutelust (Tünu Samueli ja Jaan Jänesmäe avalikust kirjast).

MTÜ Eesti Interneti Kogukond on loodud pakkumaks Eesti internetikasutajatele võimalusi osalemaks ühiselt interneti arenguid suunavates aruteludes ning otsustes. Veebruaris 2012 võttis Eesti Interneti Kogukond aktiivse rolli ACTA vastase selgituse tegemisel. Nende eestvedamisel toimusid 11. Veebruaril 2012 Tallinnas ja Tartus ACTA vastased meeleavaldused. 


Eesti IT juhtide klubi
WWW: http://www.itklubi.ee/
Liikmeid: 40 eraisikut
Kontakt: pm[ät]itklubi.ee
Asutatud: 1999

Klubi loomise mõte tekkis BCS IT juhtide koolitusel osalenud IT juhtidel omavahelise arutelu käigus. Mitmed riigiasutuste IT juhid kohtuvad tihti oma infopäevadel, teistega kohtutakse firmade presentatsioonidel. Kuid reeglina ei jää eriti aega mõnusaks jutuajamiseks ja teemad kipuvad kah ikka liiga sinna IT kanti.


Eesti Küberkaitse Liit
WWW: http://kyberkaitseliit.ee/
Liikmeid: 11
Kontakt: info[ät]kyberkaitseliit.ee
Asutatud: 20. jaanuaril 2011

Eesti Küberkaitse Liidu eesmärgiks on riigi -ja erasektori infosüsteemide turvalisuse analüüs, toimunud kübrrünnakute uurimine ja küberkuritegude maastiku kaartistamine ning eestlaste infotehnoloogia alase teadlikuse tõstmine.

Küberkaitse Liit üritab koondada ühisesse liitu kõik infotehnoloogia huvilised võimekad noored, kelle relvaks on nutikus ja oskused orienteeruda tormiliselt areneval IT-maastikul!


Eesti Projektijuhtimise Assotsiatsioon
WWW: http://www.epma.ee/
Liikmeid: 46
Kontakt: info[ät]epma.ee
Asutatud: 2. märtsil 2012

Verivärske organisatsioon, mis loodi alles nädal tagasi.

Assotsiatsiooni peamiseks eesmärgiks on rakendada rahvusvaheliselt tunnustatud projektijuhtimise sertifitseerimise süsteemi ja läbi viia projektijuhtide sertifitseerimisi. Assotsiatsioon koordineerib liikmete tegevust, esindab ja kaitseb nende huve ning julgustab Eesti ja välismaiseid projektijuhte koostööle. EPJA liikmena on Teil võimalus osaleda liikmesoodustusega koolitustel ja õppereisidel, saada perioodilisi infokirju ning olla IPMA liikmestaatusega ja saada osa IPMA kommunikatsioonist.


Eesti Testijate Liit
WWW: http://www.testijateliit.ee/
Blogi: http://testijateliit.blogspot.com/
Facebook: http://www.facebook.com/#!/testijateliit
Liikmeid: 72 eraisikut
Kontakt: info[ät]testijateliit.ee
Asutatud: 31.märtsil 2008

Eesti Testijate Liidu eesmärgiks pakkuda, võimaldada ja elavdada testimise alase informatsiooni, oskusteabe ja kompetentside arendamist, levikut ja teadvustamist. Oma eesmärgi saavutamiseks plaanime pakkuda testimise alast haridust, mis baseerub ISTQB ühtsel õppekaval.

Muide, Eesti Testijate Liit korraldab 04-05. Juunil Tallinnas rahvusvahelise konverentsi Nordic Testing Days.

Eesti testijate Liit on liitunud rahvusvahelise testimise hariduse eest hea seisva organisatsiooniga International Software Testing Qualification Board.


Eesti Äritarkvara Liit
WWW: http://www.tarkvaraliit.ee/
Liikmeid: 32 ettevõtet
Kontakt: info[ät]tarkvaraliit.ee
Asutatud: 1997

Äritarkvara Liidu juured ulatuvad aega, kui Eestis tegutses BSA nimeline organisatsioon.

MTÜ Eesti Äritarkvara Liit on Eestis tegutsevaid arvutite ja tarkvara tootjaid ning edasimüüjaid ühendav sõltumatu organisatsioon, mille peamiseks eesmärgiks on edendada tarkvara seaduslikku kasutamist Eestis ning anda seeläbi oma panus kohaliku IT sektori arengule, ausama ettevõtluskeskkonna loomisele ja autoriõiguse väärtustamisele ühiskonnas.

Eesti Äritarkvara Liit ei ole ega püüagi olla tarbija jaoks karistav institutsioon, vaid pigem hariv ja nõuandev partner, kes oskab selles valdkonnas tuge ja abi pakkuda ning vajadusel õigete lahenduste leidmisel abiks olla.


Garage48 ja Hub
WWW: http://www.garage48.ee/
Osalejaid: sadu
Kohtakt: info[ät]garage48.org
Asutatud: esimene Garage48 toimus aprillis 2010; HUB – 1. detsembril 2010

Garage48 on start-up weekend, mille käigus loovad erinevad tiimid 48 tunni jooksul töötava toote või teenuse prototüübi.

HUB - start-up-ettevõtjate kooskäimise koht (Tallinnas Vana-Lõuna tänaval avatud kahesajaruutmeetrine kontoripind, kus üsna korterlikus miljöös saavad kohtuda ja tööd teha alustavad IT-ettevõtted). Sinna võib tulla see, kel vaja üht-teist oma netifirmas korda ajada ja selleks kuskil katuse all viibida. Sinna võib tulla see, kel üksi kodus nokitsemine ei sobi. Sinna võib tulla igaüks, kes satub Tallinnasse ja vajab ajutist kontoripinda. Seal võite rentida endale päris oma koha, võid terve tiimi sisse kolida, kui vaja. Võite ka diivaninurgas paar-kolm tundi nokitseda ja hiljem teistega suhelda.

Garage48 HUB on tehtud sarnaste avalike ruumide eeskujul, näiteks Soomes kogunevad idufirmad Aalto Venture Garage’is, Vilniuses asub TechHub.


itSMF Estonia ehk IT Service Management Forum
WWW: http://www.itsmf.ee/
Liikmeid: 24 ettevõtet ja 4 eraisikut
Kontakt: info[ät]itsmf.ee
Asutatud: 12. aprillil 2006

itSMF’i eesmärgiks on teenuste halduse heade tavade ja praktikate populariseerimine, teenuste halduse valdkonnas tegutsevate inimeste oskuste suurendamine, IT valdkonna terminoloogia ühtlustamine Eestis ja kogemuste jagamine antud valdkonnas.

itSMF Estonia on rahvusvahelise organisatsiooni itSMF International liige ning selle volitatud esindaja Eestis. itSMF on lühend sõnadest IT Service Management Forum.


Kaitseliidu Küberkaitse üksus
WWW: http://uusweb.kaitseliit.ee/et/kuberkaitse-uksus
Liikmeid: ?
Kontakt: info[ät]kaitseliit.ee
Asutatud: 28.01.2011

Kaitseliidu küberkaitse üksus (KKÜ) on vabatahtlik organiseeritud ühendus Eesti küberruumi kaitseks. Küberkaitse üksuse missioon on kaitsta Eesti kõrgtehnoloogilist eluviisi, kaitstes informatsiooni infrastruktuuri ning teostades seeläbi laiapõhjalise riigikaitse eesmärke.

KKÜ liikmeskonda kuuluvad küberkaitse seisukohalt olulistel positsioonidel olevad spetsialistid, IT oskustega patriootiliselt meelestatud inimesed, sealhulgas noored, kes on valmis andma oma panuse riigi küberkaitsesse ning küberkaitseks vajalike erialada spetsialistid.


Lapikud
WWW: http://web.lapikud.ee/
Liikmeid: 38
Kontakt: cp[ät]lapikud.ee
Asutatud: 23. veebruar 2002

MTÜ Lapikud on organisatsioon, mis ühendab endisi ja praegusi TTÜ informaatika üliõpilasi. Põhieesmärkideks on TTÜ informaatika eriala üliõpilaste nii erialase kui ka eriala välise ühistegevuse korraldamine ning nende hariduslike ja kultuuriliste arenguvõimaluste edendamine ning informaatikaalase õppetöö nõustamine


Laulvad Bitid
Liikmeid: 30
Kontakt: kadri.pirn[ät]gmail.com
Asutatud: sügis 2010
Kohtumispaik: iga kolmapäev, 18:00 EMT’i saalis
Koorijuht: Paul-Johannes Purga ja Rasmus Laks

IT ja Telekommunikatisiooni valdkonnas töötavate inimeste eestvedamisel loodud segakoor, kes on tänaseks oma kavaga astunud ülesse nii erinevates kirikutes, konverentsidel kui ka eelmise aasta Punklaulupeol. Uued liikmed alati teretulnud. Eriti oodatud on meeshääled – tenorid ja bassid. Eelnev laulukogemus ei ole vajalik – oluline on tahtmine ja järjepidevus.

Koori esinemist vaata siit.


Mobile Monday Estonia
WWW: http://www.momoestonia.com/
Osalejaid: Keskmiselt 80-120 ürituse kohta
Kontakt: team[ät]momoestonia.com
Asutatud: kevad 2008

Mobile Monday on oma olemuselt globaalne mobiilitööstusega seotud inimeste ühendus, mis soodustab liikmete koostööd ja omavahelist suhtlemist. Mobile Monday igakuistel üritustel jagatakse ideid, parimaid töövõtteid ning arutatakse globaalse mobiilturu ja -ühiskonna hetkeolukorda ning suundumusi. Üritused on suunatud nii suurtele, väikestele, lokaalsetele kui ka globaalsetele firmadele, kaasates ka vastavaid meediaväljaandeid, vabakutselisi professionaale ning visionääre.

Infot levitatakse http://www.momoestonia.com/ saidil ning "MoMo Estonia Invitations" Google groups'i (http://groups.google.com/group/momo-estonia-invitations) kaudu.

OpenCoffe Club Tallinn
Facebook: https://www.facebook.com/occtallinn
Osalejaid: ca 50 inimest
Kontakt:
Kohtumispaik: iga kuu esimene neljapäev 9-11 Garage48 Hubis

Startup-ettevõtjate ja investorite kohtumispaik


Startup Leaders Club
WWW: http://startupleadersclub.com/events
Liikmed: 43 eraisikut, 9 assotseerunud liiget
Kontakt:
Asutatud: jaanuar 2009

Startup Leaders Club’i eesmärgiks on jada kogemusi startup’de juhtimisel, networking, ettevõtluse kultuuri edendamine, startup’de loojate community loomine, startup’de huvide esindamine riiklike toetusprogrammide ja seaduste loomisel ja rakendamisel.

Monday, September 05, 2011

Ausalt ja avameelselt IT haridusest

Analüüsid näitavad, et OECD riikides on tervelt 50% viimaste aastakümnetel saavutatud tootlikkuse kasvust tulnud uute info- ja kommunikatsioonitehnoloogiate kasutuselevõtust. Statistikaameti andmetel toodab üks IKT valdkonna töökoht Eestile lisandväärtust 40 000 eurot aastas, mida on kaks korda rohkem kui teised majandusvaldkonnad keskmiselt.

Peale taasiseseisvumist astus Eesti väga pikkade sammudega oma IT lahendustega maailma arenenud riikidele järele olles paljudes valdkondades teerajaja (ID-kaardi kasutuselevõtt ühiskonnas, e-valimised, mobiilparkimine jt). 90ndate alguses ei olnud Eestis tuhandete kaupa haritud IT spetsialiste. Kuidas selline hüpe siis teoks sai? Kõige selle taga olid haritud inimesed, kes küll tollel ajal ei teadnud eriti midagi infotehnoloogiast ja arvutitest, aga olid saanud väga korraliku hariduse loodusteadustes (matemaatika, füüsika, mehhaanika, keemia). Selle hariduse baasilt õpitigi käigu pealt selgeks ka IT valdkonna põhitõed.

Maailm meie ümber aga areneb edasi ning konkurentsis püsimiseks peavad nii ettevõtted kui riikide majandused üha kiiremini leidma võimalusi olla oma tegevuses senisest veelgi kiirem ja efektiivsem. Infotehnoloogial on selles mängus võtmeroll. Eestist oleks väga rumal jätta see võimalus ja loodud edumaa kasutamata!

Kogu mängu juures on aga kolm takistust, mis meie ilusad plaanid nurjata võivad. Esiteks kasutatakse IT lahendusi tagasihoidlikult – tööharjumuste muutmine on ju alati raske ja aeganõudev ning mugavam on ju jätkata nii nagu siiani tehtud on. Teiseks tänaste tööprotsesside ja tegevuste automatiseerimine IT abil – tänaste töörutiinide automatiseerimine ei taga ettevõtetele veel konkurentsieelist, mis saavutatakse alles siis kui lisaks infotehnoloogi kasutamisele muudetakse oluliselt ka tööprotsesse. Kolmandaks takistab meid juba täna IT spetsialistide nappus, kes neid innovatiivseid IT lahendusi looksid ja töös hoiaksid.

Viimastel aastatel on Eestis palju räägitud info- ja kommunikatsioonivaldkonna kõrgharidusest jättes tähelepanuta erialakoolid, põhikoolid ja gümnaasiumid, huvialakoolid. Veelgi enam - vähe tähelepanu on saanud ka IT spetsialistide täiendkoolitus, teiste erialade (arstid, ehitajad jne) IT alane koolitus ja kahjuks ka kogu elanikkonna üldine IT alane harimine.

Me oleme tänaseks olukorras, kus alla veerandi (24,6%) Eesti rahvastikust moodustavad noored (7-26. aastased), veel 1990. Aastal oli see osakaal 28%. Aastaks 2017. on selles vanuserühmas võrreldes tänasega ligi 45 000 noort vähem. Vähem noori tähendab ka vähem tipptehnoloogiat tundvaid ja oskavaid spetsialiste. Seda loomulikult juhul, kui me midagi ette ei võta ja samamoodi jätkame.

Küsige oma tuttavatelt põhikooli või gümnaasiumiõpilastelt paljud neist soovivad peale kooli lõpetamist tegeleda tehniliste aladega, mis nõuavad matemaatika ja füüsika tundmist. Info- ja Telekommunikatsiooni Liit (ITL) külastab igal aastal koole üle Eesti ja kahjuks ei tõuse saalis just väga palju käsi tehnoloogiaerialade kasuks. Milles siis asi, kas Eesti noorte pea ei võta matemaatikat?! Vastupidi. OECD poolt regulaarselt korraldatav PISA uuring (15-astaste noorte seas üle maailma) näitab, et Eesti õpilased on matemaatika võimete osas keskmiselt märkimisväärselt üle OESD keskmise. Täppis- ja loodusteaduste tundmisel on Eesti õpilased võrreldes oma eakaaslastega suisa maailma esiviisikus. Kõige selle juures on aga üks konks – vaatamata sellele, et keskmiselt (tugevate, keskmiste ja nõrkade teadmistega õpilased kokku) oleme tublid tegijad, siis suhtarvult on tugevaid matemaatika oskajaid meie noorte seas võrreldes teiste riikidega häbiväärselt vähe. Kõige tugevamad noored matemaatikud on pärit sellistest riikidest nagu Singapur, Korea, Jaapan ja Soome. Ärevuseks annab alust seegi, et võrreldes PISA 2006. aasta uuringuga on märgata Eesti õpilaste teadmiste nihet matemaatikas madalamate saavutustasemete poole.

Heakene küll, oletame, et reaalainete õpetajatel on käed jalad tööd täis, et tagada kõigile õpilastele ühtlane teadmiste tase. Kuidas on lood huviharidusega – kas lastel on võimalik õppida informaatikat, matemaatikat, keemiat või füüsikat huvialakoolides? Täna õpib huvikoolides ligikaudu 68 000 õpilast, neist ainult 1,1% õpivad tehnilisi erialasid (40% tegeleb spordiga, 38% kunsti ja muusikaga, lisaks veel loodus ja üldkultuuriga seotud õppekavad). Huvikoolides tehnika erialasid õppivate laste osakaal on viimaste aastatega märkimisväärselt vähenenud, jäädes täna 760 õpilase juurde.

Ronime haridusredelit mööda ülesse ja vaatame, kas pilt on muutub paremaks peale põhihariduse omandamist. Põhiharidus käes on noorel 2 valikut: ametit õppima või jätkata haridusteed gümnaasiumis.

2010/11 õppeaastal asus IT ja kommunikatsioonierialasid peale põhikooli lõppu õppima 1300 noort ehk ainult 11% kõigist noortest, kes otsustasid peale põhikooli ametit õppima minna. Kutsehariduse katkestamise poolest on erialadest esikohal arvutiteaduse erialad, kus veerand õpilastest ei vii lõpule oma õpinguid. Paljud neist küll jätkavad oma haridusteed, aga juba mõnel teisel erialal. Nii on viimastel aastatel ametikoolides IKT erialadel lõpetanud ligikaudu 700 spetsialisti. Gümnaasium või ametikool lõpetatud, järgneb valik, kas minna edasi õppima kõrgkooli või asuda tööle. Arvutiteaduste erialadele võetakse igal aastal kõrgkoolidesse vastu ligikaudu 1400 uut üliõpilast. Kõrghariduse erinevatele tasemetele õppima asujaid oli tänavu suvel 18400. Siinkohal jõuame taas kord tagasi reaalainete ja matemaatika juurde. Kõrgharidustasemel õppima asumist loodus- ja täppisteaduste valdkondades piirab vähene reaalainetes sooritatud riigieksamite hulk. Käesoleval aastal riigieksamit teinud õpilastest valis ühena riigieksamitest matemaatika vaid 22,2% noortest!

Palju on räägitud matemaatika muutmisest kohustuslikuks riigieksamiks. Kuid alles ülejärgmisel sügisel gümnaasiumi astuvale õpilasele toob uus õppekava kaasa kohustusliku riigieksamina matemaatika eksami.

Viimaste aastate jooksul on arvutiteaduste lõpetajate arv jäänud 500-550 spetsialisti vahele. Seega üldistatult võib öelda, et antud erialale õppimaasunutest lõpetab alla poole (viimaste aastate statistika põhjal 43-46%).

Loodus- ja täppisteaduste õppevaldkonnas on õpingute katkestamine tase kõige kõrgem võrreldes teiste valdkondadega. Kui keskmiselt katkestab oma kõrghariduse omandamise 14-15% õppima asunutest, siis loodusteaduste valdkonnas jätab õpingud pooleli ligikaudu 20% üliõpilastest. Arvud arvudeks, aga see keskmisest suurem 5% tähendab Eestile igal aastal ligikaudu 125 tippspetsialisti kaotamist loodusteaduste erialadel.

Siin me jõuamegi taas kord reaalainete õpetamise kvaliteedini põhikoolis ja gümnaasiumis. Loodusteadustes väljalangemise üheks peamiseks põhjuseks on raskused reaalainetega kutsekooli ja kõrgkooli õppekavas.

Euroopa Komisjon jälgib lõpetajate arvu loodus- ja täppisteaduste ning tehnoloogia valdkonnas tuhande 20-29 aastase elaniku kohta. Pilt, mis antud ülevaatest avaneb, ei anna hetkel kahjuks alust loota, et Eesti suudaks tänase hariduspoliitika juures jääda lähikümnenditel Euroopas ja maailmas uute tehnoloogiate juurutamisel ja loomisel jätkuvalt eestvedajaks.

Kas õppimine lõpeb ameti- või kõrgkooli lõpetamisega? Loomulikult peaks teadlik uute teadmiste ja oskuste omandamine käima inimesega kaasas kogu elu. Siinkohal on aga Eesti pilt võrreldes Euroopa ja maailma tippudega üsna nukker. Tõesti, võrreldes Euroopa keskmisega, kus 9,1% elanikkonnast vanuses 25-64 eluaastat on regulaarselt kaasatud koolitustesse ja treeningutesse, on Eesti olukord veidi parem (10,5%). Samas kui me vaatame Skandinaavia riike, siis näeme süsteemset elukestvat õpet (20-30% elanikkonnast osaleb regulaarselt koolitustel).

Ilma loodus- ja täppisteaduste hariduse kvaliteedi ja haritud spetsialistide arvu kiire kasvuta ei suuda Eesti lähi-kümnendil saavutada riigi konkurentsivõime kasvu. Arengufondi poolt loodud „Eesti majanduse stsenaarium 2018“ mudeli järgi tähendab see Eesti majandusele kaldumist „Lõuna-Soome“ stsenaariumi teele, mis tähendab odavusel põhinevat majandusmudelit ja kapitalipuudust.

Kas meil on juba hilja midagi ette võtta? Aeg liigub halastamatult ja kui me lähiaastatel põhimõttelisi muudatusi haridussüsteemi sisse ei vii, siis võime unistuse Eestist kui edukast uue tehnoloogia juurutajast ja arendajast sinnapaika jätta. Väikse riigina räägib meie kasuks võimekus kiiresti ellu viia suuri ja olulisi muudatusi. Iseasi, kas me tahame ja suudame omavahel kokku leppida.

Siinkohal kutsun ma ülesse juba alustatud töö korralikult lõpule viima. Eesti Koostöö Kogu, Eesti Haridusfoorum ning Haridus- ja teadusministeerium sõlmisid juba 2009. aastal kokkuleppe Eesti haridusstrateegia (2012-2020) koostamiseks, kus kirjeldati Eesti hariduse viite väljakutset. See süsteemne töö tuleb aluseks võtta ja viia konkreetsete otsusteni ja tegevusteni juba 2012/13 õppeaastast.

IT ettevõtteid tuleks kaasata huvikoolide õppekavade koostamisse ning tegevusse. Iga vähegi tegus IT ettevõte võiks alates 2012/13 õppeaastast võtta enda kanda paaris huvikoolis tehnika- ja arvutierialade õpetamise. Huvitavaid asju, mida õpetada on infotehnoloogia vallas kuhjaga.Kutsehariduses on oluliseks probleemiks kutsekoolide tasemete erinevus. Osadel koolidel puudub selge arusaam, kelle jaoks nad IKT spetsialiste koolitavad. Algaval õppeaastal tuleb viia läbi ametikoolide IKT õppekavade akrediteerimine, et selgitada välja konkurentsivõimelised õppekavad. IT erialade kutsestandardi põhjal ootavad rakendamist kutseeksamid , et tagada IT kutseharidusele nö. miinimumtase, mida peavad tagama kõik IT erialasid õpetavad koolid. IKT kutsehariduse erialade õppeaeg tuleb kvaliteedi tagamiseks viia 4 aastani.

Selleks, et vähendada väljalangevust kõrgkoolidest, tuleb saavutada sisuline side ettevõtete ja ülikoolide vahel, et motiveerida üliõpilasi haridusteed jätkama. Ühelt poolt tuleb IT ettevõtetel omavahel sõlmida kokkulepe, et esimese ja teise kursuse tudengeid ei võeta tööle üle 30% töökoormusega, et tagada üliõpilaste fookus õppimisele esimestel aastatel, kus väljalangemise protsent on kõige kõrgem. Teisalt jälle tagada tudengitele reaalne eriala töökogemus juba esimestel aastatel, et näidata reaalset eriala perspektiivi läbi konkreetse töö.

Euroopa Regionaalarengu Fondist toetav „IKT programm“ vajab kiiret käivitamist. Ainuüksi EITSA kaudu peaks selle programmi rakendusprogrammi raames suunatama kõrgkoolide IKT erialade koolituse toetuseks aastatel 2011-2015 ligi 5 miljonit eurot.

Laiemat positiivset ühiskondlikku fooni aitavad luua „Ole Kaasas“ laadsed koolitusprojektid, , et tagada pidev uue tehnoloogia ja IT teenuste süsteemne koolitus elanikkonna gruppidele, kes vajavad tuge uute IT lahenduste tundmaõppimisel.

Riikide majandusvõimekus sõltub üha enam tippspetsialistide olemasolust ja riigi elanike soovist käia ajaga kaasas ning areneda läbi õppimise. Meie laste soov või soovimatus võtta ette ka esmapilgul keeruliste erialade õppimine algab kodust ja esimesest kooliastmest. Keskenduda tuleb kõigile haridustasemetele, mitte ainult kõrgharidusele. Aeg pikkadeks ja mahukateks analüüsideks on otsa saamas, kui me tahame muuta Eestit teadmuspõhise majandusega maaks, tuleb reaalseid muutusi haridussüsteemis teha kohe!

Arvamusartikkel Postimehes (5. septembril 2011)

Thursday, July 21, 2011

Eesti kui arenduskeskus - mis see meile annab?

Sisejulgeoleku valdkonna IT-agentuuri loomine on jõudmas lõpusirgele, jäänud on oodata veel paari otsuskogu lõpliku kinnitust, et Tallinnas saaks 2012. aastal alustada tööd Euroopa IT Agentuur. Vastavasisulise otsuse võttis 5. juulil vastu ka Euroopa Parlament. Aastatepikkused läbirääkimised ja lobby on Eesti jaoks vilja kandnud ja tõestanud järjekordselt, et esmapilgul kättesaamatud eesmärgid on järjepideva pingutuse ja koostöö puhul ka saavutatavad.

Enne kui küsida, millist kasu toob Eestile agentuuri paiknemine Tallinnas on selguse mõttes kasulik veelkord vaadata otsa, mille eest loodav asutus vastutab.

Agentuur hakkab oma igapäevatöös seisma Schengeni-ala infosüsteemide arendamise ja haldamise eest. Sellesse nimekirja kuuluvad Schengeni infosüsteem (SIS II), viisainfosüsteem (VIS), EURODACi ja teised vabaduse ja turvalisuse ala IT-süsteemid.

Tallinnas hakkab alguses paiknema ainult eeltoodud süsteemide arendamine, mitte igapäevane haldamine. Teisisõnu, täna juba olemas olevad tehnilised süsteemid jäävad Strasbourgi (Prantsusmaa) ja nimetatud IT-süsteemide varusüsteemid Sankt Johann im Pongaus’e (Austria).

Eestile on IT agentuuri loomine kindlasti märgilise tähtsusega. See näitab järjekordselt rahvusvaheliste organisatsioonide ja ettevõtete tunnustust Eestile kui kohale, kuhu rajada IT ja telekommunikatsiooni valdkonna arenduskeskus. Olemasolevale nimekirjale: NATO Küberkaitsekeskus (NATO Cooperative Cyber Defence Centre of Excellence), Skype ja Playtech arenduskeskused lisandub nüüd ka IT-agentuur.

Järgmisel aastal tööd alustava agentuuri puhul (nii nagu ka teiste rahvusvaheliste keskuste puhul Eestis) ei tohi alahinnata tõsiasja, et IT-agentuuri tulevad tööle paljude riikide tippspetsialistid. Eesti IT-tööstuse jaoks on kindlasti oluline see suhtevõrgustik, mis tekib IT-agentuuri ümber. Maarjamaa IT-spetsialistidel on lisaks tehnilistele teadmistele maailmas läbi löömiseks hädavajalik omada veel kahte asja: rahvusvahelisi sidemeid ja kontakte üle kogu maailma ning töökogemust rahvusvahelises organisatsioonis. Kogemused ja kontaktid on sama olulised kui tipptasemel haridus.

Eesti IT-sektoril oli oht jääda eemale Euroopa IT-poliitika kujundamisest. Ühelt poolt on põhjuseks asjaolu, et Maarjamaa parimatele poegadele on ka Eestis pidevalt põnevat ja väljakutsuvat tööd leidunud. Teisalt ei ole Eesti IT-ettevõtetel olnud enesekindlust ja järjepidevust Brüsseli struktuuride ja poliitika selgeks tegemisel. IT -agentuuri tulekuga Eestisse avaneb võimalus otse kodus õppida töö käigus, kuidas Euroopa Liidu IT-poliitika loomine ja elluviimine toimub ning millised on need valdkonnad, kus me oskame ja tahame kaasa rääkida.

IT-agentuuri taotlemine näitas meile kätte osad karid, mille otsa võime komistada, kui soovime järjekordse arenduskeskuse loomist Eestisse – lennuliinide arv ja tihedus Tallinnast Euroopa sõlmpunktidesse, heal tasemel rahvusvaheline haridus kõigis haridustasemetes. Samuti on rahvusvaheliste ettevõtete jaoks jätkuvalt keeruline tippspetsialistide tööle toomine väljastpoolt Eestit.

Eesti unikaalsus Euroopas ja maailmas on vaieldamatult võime kiiresti ellu viia reforme. Kiirete muudatustega on alati käsikäes käinud ka uute info- ja kommunikatsioonitehnoloogiate kasutuselevõtmine, mis on meil võimaldanud nii mõnegi reformi puhul võtta ühe sammu asemel mitu sammu korraga.

Seda kogemust ja oskust peame aga, vaatamata oma tagasihoidlikkusele, senisest julgemini müüma ka teistele riikidele. Ettevõtete ja organisatsioonide arenduskeskuste asukohta planeeritakse pikaajaliselt. Selleks, et Eestis alustaks järgmiste aastate jooksul tööd veel mitmeid info- ja telekommunikatsiooni valdkonna rahvusvahelisi arenduskeskusi tuleb luua soodsad tingimused (majanduslikult, logistiliselt, hariduse vaates jne).

Monday, January 17, 2011

Promises, promises!

Sügisel New-York's olles käisin ka Broadway'l vaatamas Neil Simon'i, Burt Bacharach'i ja Hal David'i muusikali "Promises, promises!". Nüüd pool aastat hiljem on selle muusikali pealkiri ka Eestis taas kord aktuaalseks muutumas.

Möödunud nädalavahetusel pidasid mitmed erakonnad oma kongresse, kogusid vms. Eks ikka selleks, et kinnitada oma lubadused valijatele ja hüüda välja kes on need väljavalitud, kes lubadusi lähevad ellu viima.

Valimisprogrammid on erakondadel üpris mahukad ja täis suurt hulka lubadusi. Vaatasin suuremate erakondade valimisprogrammid läbi, et leida mida siis parteid lubavad järmise 4 aasta jooksul korda saata IT valdkonnas või IT abiga.

Kokkuvõtlik dokument sai liiga pikk, et seda blogisse postitada - seetõttu koondasin lubadused ühte kirjatükki kokku, mille saad laadida siit.

Kellel huvi, siis ka 2007. aasta lubadused on kenasti talletatud siin.

Wednesday, September 01, 2010

Mida õpetaja Laur meile öelda tahtis ...

Aastas on 2 päeva, mis tähistavad meie jaoks uut algust - 1. jaanuar ja 1. september. Kui jaanuari esimene päev on hetk, mil vaadatakse uude aastasse ja antakse endale ja teistele lubadusi enda muutmise osas, siis 1. september on verstapost, mis tähistab õppimise algust. Maailmas on vähe riike, kus esimest koolipäeva või kooliaasta algust tähistatakse riigilipu heiskamisega!

Õpetaja Laur ütles Tootsile: “Kui tervet rehkendust ei jõua, tee pool, aga tee ise.” See tähendab, et õppimise juures ei ole niivõrd oluline kui palju ja kiiresti Sa õpid, vaid see, kas õpitu Sulle kohale jõuab ja kas Sa seda hiljem kasutada oskad.

Septembri esimene päev on selleks, et korraks mõelda nende lihtsate õpetuste üle, mida me ikka ja jälle unustama kipume. Õppimiseks ei ole kunagi valet aega, nii nagu ei ole oluline palju Sa täna õpid - kui Sa ei leia täna aega, et lugeda tund aega raamatut, siis loe kasvõi 15 minutit, kui Sul ei ole aega, et trenni minna, siis tee kasvõi väike trenn kasutades lifti asemel treppi.

Täna saadavad oma lapse esimesse koolitundi 17 microlinklast. Juba tuttava kooliraja võtavad ette 61 koolijutsi. Lisaks veel kümned microlinklased, kes jätkavad täna oma kooliteed ülikoolis, keeltekoolis, golfiplatsil, trennis, kunstiringis, perekoolis ja kõigis teistes kohtades, kus uusi teadmisi ja kogemusi saab.


Ja nagu ka eelmistel aastatel, nii ei väsi ma ka sellel aastal Sulle meelde tuletamast, et kui Sa sõidad täna õhtul autoga koju, siis võta palun ülekäigu raja ees hoog maha ja lase lapsed (ja mitte ainult lapsed :-) üle tee – ja seda mitte ainult täna, ka homme ja edaspidi. Ka see on õpetamine ja õppimine! Sina näitad eeskuju - mõni teine autojuht õpib Sinu käitumisest.Veel kord head uut aastat Sulle ja kõigile Sinu pereliikmetele!Enn

... kellel seisab täna ees raamatutele ja vihikutele paberite ümber panemine ja uute 1. ja 6. klassi õpikute sirvimine